GOODYEAR FIRSATLARI KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

Türkiye genelinde kampanya uygulayıcısı olduğu belirtilen tüm yetkili Goodyear bayilerinden Kampanya Tarihleri olan 20 Mart 2020 – 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında kampanyaya dâhil Goodyear marka binek 16’’ yaz, dört mevsim veya 4x4 lastikleri veya 17’’ ve üzeri yaz, dört mevsim veya 4x4 lastiklerinden tek seferde en az 4 adet satın alan, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi Tüketiciler, işbu Kampanya Katılım Koşullarını okuyup kabul etmeleri ve bu koşullara uygun olarak Kampanya katılım başvurusunda bulunmaları şartı ile 3 (üç) ay boyunca her ay akaryakıt ve LPG alışverişlerinde kullanılmak üzere 16” lastiklerin alışverişine karşılık 50,00-TL tutarında para iadesi olmak üzere toplam 150,00-TL (Yüz Elli Türk Lirası) ve 17” ve üzeri lastiklerin alışverişine karşılık her ay 100,00-TL tutarında para iadesi olmak üzere toplam 300,00-TL(Üç Yüz Türk Lirası) ve 01 Nisan 2020 – 10 Haziran 2020 tarihleri arasında kampanyaya dâhil Goodyear marka yaz, dört mevsim veya 4x4 lastiklerinden tek seferde en az 4 adet satın alan, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş sağlık personeli veya eczacı gerçek kişi Tüketiciler, işbu Kampanya Katılım Koşullarını okuyup kabul etmeleri ve bu koşullara uygun olarak Kampanya katılım başvurusunda bulunmaları şartı ile 3 (üç) ay boyunca her ay akaryakıt ve LPG alışverişlerinde kullanılmak üzere 150,00-TL tutarında para iadesi olmak üzere toplam 450,00-TL (Dört Yüz Elli Türk Lirası) promosyonundan ve neticeten Goodyear Fırsatları Kampanyası’ndan (Kısaca “Kampanya” olarak bahsedilecektir) faydalanma hakkı elde edeceklerdir.

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve kampanyaya katılmaya hak kazanan tüketiciler, kampanyaya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okuyup kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılabilirler. Tüketiciler, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar. Tüketicilerin, işbu katılım koşullarının herhangi birine veya sürelerine uymamaları, eksik veya hatalı bilgi ibraz etmeleri halinde, yapılan kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılır ve kampanyadan faydalanamazlar, kendilerine ilave bir hak tanınmaz.

 

 1. Kampanya sadece kampanya uygulayıcısı olan yetkili Goodyear bayilerinden 20 Mart 2020 – 15 Temmuz 2020, sağlık personeli veya eczacı gerçek kişiler içinse 01 Nisan-10 Haziran 2020 tarihleri arasında tek seferde en az 4 adet kampanyaya dâhil Goodyear marka binek 16’’ yaz, dört mevsim veya 4x4 lastikleri ve/veya 17’’ ve üzeri yaz, dört mevsim veya 4x4 lastik ürün alışverişlerinde geçerlidir.
 2. Bu kampanya dâhilinde, belirlenen tarihler arasında Kampanya’ya dâhil olduğu belirtilen lastik ürünlerinden tek seferde en az 4 adet satın alan tüketicilere, satışı gerçekleştiren bayi tarafından fatura üzerine yazılmak suretiyle bir kampanya katılım kodu iletilecektir.
 3. Tüketicilerin kampanyadan ve ilgili promosyonlardan faydalanabilmeleri için, satın alınan lastiklere ilişkin alışveriş faturasında yer alan isim ile başvuru formunda yer alan ismin aynı kişiye ait olması gerekmekte olup, aksi halde tüketiciler kampanyadan faydalanamazlar. Tüketiciler promosyon hizmetinden faydalanma haklarını üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler, aksi halin tespiti halinde tüketiciler promosyondan faydalanamazlar.
 4. Tüketicilerin, kampanyaya katılım sağlamaları için adlarına düzenlenmiş olan Lastik Satış faturalarının üzerinde bulunan fatura tarihleri itibariyle 15 (onbeş) gün içerisinde sağlık personeli veya eczacı gerçek kişiler içinse 30 Haziran 2020 tarihine kadar (alışveriş fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek suretiyle) goodyearfirsatlari.com adresinde bulunan kampanya web sitesini ziyaret edip, kendilerine fatura üzerinde iletilen kampanya katılım kodları ile Kampanya katılım başvuru sayfasına giriş yapıp başvuru formuna ulaşmaları, kendileri ile kampanya dahilinde iletişim kurulması gerekli olan kişisel bilgilerini eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurmaları, kampanyadan faydalanma süresince akaryakıt ve LPG alımının yapılacağı aracın plaka bilgisi ile kendilerine ait ve kullanılabilir olan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir şubeye kayıtlı vadesiz mevduat Türk Lirası hesabının ait olduğu bankanın adı ve bu hesaba ait IBAN numaralarını belirtmeleri, kampanyaya dahil ürünlerin satın alındığını gösterir, kendi adlarına düzenlenmiş Lastik Satış faturalarını taramak sureti ile sisteme yüklemeleri ve “Kampanya Katılım Koşulları” ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Bilgilendirme ve Onay Formu”nu kabul ederek başvurularını tamamlayıp kampanya düzenleyicisine online olarak göndermeleri gerekir.
 5. Tüketicilerin, Lastik Satış faturalarının üzerinde bulunan tarih itibariyle 15 (onbeş) gün içerisinde sağlık personeli veya eczacı gerçek kişiler içinse 30 Haziran 2020 tarihine kadar (fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek sureti ile) kampanya katılım başvurusunda bulunmamaları, başvurularında alışveriş faturalarını sisteme yüklememeleri, eğer sağlık personeli veya eczacı ise sağlık personeli veya eczacı olduğunu gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri, yüklenilen ürün alışveriş faturalarının ve eğer yüklendiyse sağlık personeli veya eczacı olduğunu gösterir belgelerin okunaklı ve anlaşılabilir şekilde gözükmemeleri veya başvuru formunda belirtilen banka hesaplarının kampanya katılım başvurusunda bulunan tüketicilerin bizzat kendi adlarına olan vadesiz mevduat hesabına ait olmaması veya tüketicilerin kendilerinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurmaları halinde, kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılacak ve tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir. Kampanyaya son başvuru tarihi, lastik satış fatura tarihi itibariyle 15 (onbeş) gün sağlık personeli veya eczacı gerçek kişiler içinse 30 Haziran 2020 tarihi (fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek suretiyle) olup, bu sürenin sona ermesinden sonra yapılan kampanya katılım başvuruları kabul edilmeyecek ve tüketiciler kampanyadan faydalanma haklarını kaybedeceklerdir. Keza, yapılan alışverişin iptal edilmesi veya satın alınan kampanyaya dâhil ürünün iade edilmesi durumlarında kampanyaya katılım hakkı tanınan kampanya katılım kodları ve neticeten promosyondan faydalanma hakkı geçerliliğini yitirir.
 6. Başvuruların online olarak kampanya düzenleyici firmaya gönderilmesi ile birlikte katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine ve de cep telefon numaralarına başvurularının ulaştığına dair bir bilgilendirme e-postası ve SMS’i gönderilecektir.
 7. Başvurular online olarak kampanya düzenleyici firmaya ulaştıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirmeye alınacak olup, katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefonu numaralarına başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin bilgilendirme SMS’i gönderilecektir.

 

a. Geçerli olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde gönderilecek SMS içeriğinde katılımcıların kampanya katılım başvurularının geçerli olduğu ve başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefon numaralarını kullanarak kampanyadan faydalanmaya başlayabileceklerinin bilgisi yer alır.

b. Geçersiz olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde SMS içeriğinde başvurunun geçersiz olduğu belirtilecek olup, kampanya düzenleyicisi ile telefon yolu ile irtibata geçilerek detaylı bilgi edinilebilecektir.

I. Kampanya’ya dâhil lastik alışverişinin gerçekleştirilmemiş olması veya kampanyaya dâhil lastiklerin alışverişi kampanya tarihleri olan 20 Mart 2020 – 15 Temmuz 2020 ve eğer başvuruyu yapan sağlık personeli veya eczacı ise 01 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ve kampanya uygulayıcısı Goodyear bayilerinden gerçekleştirilmiş olmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

II. Kampanya başvuruları, alışveriş fatura tarihi itibariyle 15 (onbeş) gün içerisinde sağlık personeli veya eczacı gerçek kişiler içinse 30 Haziran 2020 tarihine kadar (fatura tarihi de dahil olarak hesap edilmek suretiyle) gerçekleşmediği taktirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

III. Başvuruda alışveriş faturasının ve/veya sağlık personeli veya eczacı olduğunu gösterir belgenin yüklenmemiş olması, yüklenilen alışveriş faturalarının ve/veya sağlık personeli veya eczacı olduğunu gösterir belgenin okunaklı ve/veya anlaşılabilir şekilde gözükmemeleri durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

IV. Kampanya sadece gerçek kişiler için geçerli olup, hangi nam altında oldukları fark etmeksizin; adi şirket, şirket, dernek veya vakıf vb. tüzel kuruluşlar ve/veya iş ortaklıklarının kampanyadan faydalanma hakları yoktur, bu kuruluşlar ve iş ortaklıklarına ait faturalar ile yapılan kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılacaktır.

V. Kampanya Katılımcılarının başvuru formunda belirttikleri, kendileriyle Kampanya dâhilinde iletişim kurulması için gerekli olan öncelikle e-posta adresleri ile cep telefon numaralarının geçerli, ulaşılabilir ve/veya aktif olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

VI. Kampanya katılımına başvuran Kampanya Katılımcısının isminin lastik satış faturasının üzerinde satın alımı yapan kişi olarak belirtilmiş olan isim ile ve/veya sağlık personeli veya eczacı olduğunu gösterir belgenin üzerindeki isim ile eşleşmemesi ve/veya katılımcının başvuru formunda belirtmiş olduğu ve para iadelerin gerçekleşeceği vadesiz mevduat hesap bilgisinin katılımcının bizzat kendisine ait olmaması durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır.

VII. Kampanya Katılımcısı’nın satın almış olduğu kampanya kapsamındaki lastik ürünlerinin iade edilmesi durumunda, kampanyadan faydalanma hakkı iptal edilecek olup, belirtmiş olduğu hesap numarasına yapılmış herhangi bir para iadesi var ise, geri alınacaktır.

 

 1. Kampanya katılım başvurularının geçerli olduğu kendilerine bildirilen tüketiciler, kampanya katılım başvurusunda bulundukları ayı takip eden ilk ay itibariyle 3 ay boyunca her ay goodyearfirsatlari.com web sayfasını ziyaret ederek, üye girişi alanına; başvuru formunda belirtmiş oldukları ve aktive edilmiş olan cep telefon numaralarını ve sistem tarafından kendilerine iletilecek anlık doğrulama kodunu kullanarak akaryakıt ve LPG alışveriş fişi yükleme alanına giriş yapmak sureti ile promosyondan faydalanabileceklerdir.

a. Katılımcılar, akaryakıt ve LPG fişi yükleme alanına kampanya katılım başvurusunda bulundukları ayı takip eden ilk ay itibariyle 3 ay boyunca, her ay için ilgili aya ait bir adet akaryakıt ve LPG fişi ile sınırlı olmak kaydı ile ilgili ayın fişini sisteme yükleyeceklerdir.

b. Sisteme yüklenen akaryakıt ve LPG fişinin üzerindeki fatura tarihinin, yüklemenin gerçekleştiği ay ile aynı aya ait olması gereklidir. Yüklemenin gerçekleştiği aydan farklı bir aya ait akaryakıt ve LPG fişinin yüklenmesi durumunda ilgili aya ait faturaya istinaden para iadesi gerçekleşmez.

c. Yüklenen akaryakıt ve LPG fişinin üzerindeki araç plaka numarası, katılımcının başvuru formunda belirtmiş olduğu araç plaka numarası ile eşleşmelidir. Plaka numaralarının eşleşmemesi durumunda yüklenen bu akaryakıt ve LPG fişine istinaden para iadesi gerçekleşmez. Tüketiciler başvuru formunda belirtmiş oldukları araç plakalarında değişiklik talep edemezler.

d. Sadece akaryakıt ve LPG fişleri kabul edilecek olup, benzin, motorin, LPG gaz veya buna benzer akaryakıt ve LPG alışverişini içermeyen alışverişlerin fişleri kabul edilmeyecektir.

 

 1. Geçerli başvurularda 16’’ lastiklerin tek seferde en az 4 adet satın alımına karşılık 3 ay boyunca her ay 50,00-TL, 17’’ ve üzeri lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık 100,00-TL, sağlık personeli veya eczacı katılımcılara ait geçerli başvurularda Goodyear marka lastiklerin tek seferde en az 4 adet satın alımına karşılık 3 ay boyunca her ay 150,00-TL tutarında akaryakıt ve LPG alışverişlerine ilişkin para iadesi promosyonlar, katılımcıların, akaryakıt ve LPG alışveriş fişlerini sisteme yüklemiş oldukları günü takip eden haftanın ilk Salı günü, başvuru formunda belirtmiş oldukları kendilerine ait vadesiz mevduat hesabına ilişkin banka hesap numaralarına gerçekleştirilecektir.

 

a. İlgili fişlerin üzerindeki tutar 16’’ lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık her ay 50,00-TL para iadesi taahhüdüne karşılık 50,00-TL’nin üzerinde olması durumunda promosyon kapsamında geri ödenecek tutar yine en fazla 50,00- TL olacaktır. Bu halde bu tutarı aşan kısım Kampanya kapsamında olmadığından, bu tutarı aşan kısmın tüketici tarafından karşılanması gerekmektedir.

b. İlgili fişlerin üzerindeki tutar 16’’ lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık 50,00-TL’ye varan para iadesi taahhüdüne karşılık 50,00-TL’nin altında olması durumunda promosyon kapsamında geri ödenecek tutar, yüklenen fiş üzerindeki tutar ile aynı olacaktır.

c. İlgili fişlerin üzerindeki tutar 17’’ ve üzeri lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık her ay 100,00-TL para iadesi taahhüdüne karşılık 100,00-TL’nin üzerinde olması durumunda promosyon kapsamında geri ödenecek tutar yine en fazla 100,00- TL olacaktır. Bu halde bu tutarı aşan kısım Kampanya kapsamında olmadığından, bu tutarı aşan kısmın tüketici tarafından karşılanması gerekmektedir.

d. İlgili fişlerin üzerindeki tutar 17’’ ve üzeri lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık her ay 100,00-TLpara iadesi taahhüdüne karşılık 100,00-TL’nin altında olması durumunda promosyon kapsamında geri ödenecek tutar, yüklenen fiş üzerindeki tutar ile aynı olacaktır.

e. Sağlık personeli veya eczacı tarafından yüklenen ilgili fişlerin üzerindeki tutar lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık her ay 150,00-TL para iadesi taahhüdüne karşılık 150,00-TL’nin üzerinde olması durumunda promosyon kapsamında geri ödenecek tutar yine en fazla 150,00- TL olacaktır. Bu halde bu tutarı aşan kısım Kampanya kapsamında olmadığından, bu tutarı aşan kısmın tüketici tarafından karşılanması gerekmektedir.

f, Sağlık personeli veya eczacı tarafından yüklenen ilgili fişlerin üzerindeki tutar lastiklerin tek seferde 4 adet satın alımına karşılık 150,00-TL’ye varan para iadesi taahhüdüne karşılık 150,00-TL’nin altında olması durumunda promosyon kapsamında geri ödenecek tutar, yüklenen fiş üzerindeki tutar ile aynı olacaktır.

 

 1. Gerçekleştirilen para iade promosyonlarına ilişkin dekontlar, katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine para iadelerin gerçekleştiği gün kampanya düzenleyicisi tarafından gönderilecektir.
 2. Katılımcılar, 3 ay boyunca para iade promosyonundan, kampanya başvurularının geçerli olup cep telefon numaralarının aktive edildiği ilk aydan başlamak kaydı ile art arda 3 ay süresince faydalanabilirler.

Faydalanma hakkı süresi içerisinde, para iadesinin talep edilebileceği ilk ay dahil, ilk ay itibariyle 3 ay içerisinde akaryakıt ve LPG alışverişleri fişlerinin yüklemesinin gerçekleşmediği aylar için herhangi bir para iadesi gerçekleşmez ve katılımcılar akaryakıt ve LPG fişlerini yüklemedikleri ay için yeni veya ilave bir hak talep edemezler.

 1. 3 aylık para iade promosyonundan faydalanma hakkı süresi içerisinde, para iadesinin talep edildiği ilk ay ve sonrasında, para iadesinin talep edildiği ay da dahil olmak üzere, toplam 3 ay içerisindeki herhangi bir ay katılımcılar tarafından sisteme fatura yüklemesi yapılmadan atlanır ise, katılımcılar, bu ayı takip eden ve 3 aylık süre içerisinde bulunan ay içerisinde, fatura yüklemesi yapmaya devam edebilirler.
 2. Kampanya çerçevesindeki akaryakıt ve LPG alışverişlerinin para iade promosyonları, Katılımcıların sadece Türkiye'de bulunan ve Türkiye'de şubesi olan tüm bankalara ait kendi adlarına açılmış vadesiz mevduat hesaplarına gerçekleştirilebilecektir. Yurt dışında bulunan banka hesaplarına para iade promosyonu gerçekleştirilmez.
 3. Tüketiciler, kampanyadan ve neticeten kampanya çerçevesindeki para iade promosyonuna katılma hakkından sadece 1 (bir) defa faydalanabilecek olup, birden çok kampanya katılım kodu veya birden çok alışveriş faturası veya birden fazla kampanyaya dâhil ürün alışverişi gerçekleştirmiş olmaları durumunda, kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanabilecekleri için, aynı tüketicilerin ikinci defa kampanya katılım başvurusunda bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 4. Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten kampanya düzenleyicisi firma olan BA Life’ın sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldıklarını kabul ederler. Kampanya dahilinde satın alınan lastiklerin sorumluluğu münhasıran Goodyear’a aittir. Bu halde, alışverişe konu ürünlerden kaynaklı taleplerin doğrudan Goodyear’a iletilmesi gerekmektedir.
 5. Satın alınan kampanyaya dâhil ürünlerin iadesi, kampanya kapsamında olan ya da olmayan bir ürün ile değiştirilmesi, iptal edilmesi, bedel iadesi alınması halinde, kampanyaya katılım hakkı geçerliliğini yitirir.
 6. Başvuru doğrultusunda promosyonların kullanılabileceği son tarih katılımcıların başvurularını gerçekleştirdikleri ve başvuruların geçerli sayıldıkları ayı takip eden 3 ayın bitimidir. Belirtilen tarihten sonra promosyonlardan faydalanılamaz. Kampanya başvuru süresi içerisinde başvuruların gerçekleştirilmesi için kullanılmayan ve süresi geçen kampanya katılım kodlarının veya promosyonların iadesi, bedel iadesi veya değişimi mümkün olmayıp, yerine yenisi verilmez.
 7. Kampanya, sadece gerçek kişiler ve şahıs şirketleri için geçerli olup, hangi nam altında olursa olsun adi şirket, şirket, dernek veya vakıf vb. tüzel kuruluşlar ve/veya iş ortaklıkları kampanyadan faydalanamazlar, bu kuruluşlara ait faturalar ile kampanya katılım başvurusunda bulunulması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
 8. Tüketicilerin, Kampanya katılım başvurusu yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettikleri takdirde kampanyaya katılmaları gerekmekte olup, kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul etmiş oldukları varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
 9. Kampanya düzenleyicisi firma ve Goodyear; savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vuku bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 10. Tüketiciler, işbu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, kampanya düzenleyicisi firma, yani “BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti” (MERSİS NO: 0128043121400017) aracılığıyla ‘’Goodyear’’ (MERSIS NO: …….. ) tarafından düzenlenen Kampanya çerçevesinde paylaştıkları bir takım bilgilerin (Ad, Soyad, TC Kimlik numarası ve Telefon Numarası, e-posta adresi ve kampanya kapsamında sağlanmış olan sair kişisel verilerin) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak işlenebileceğini ve gerektiğinde program ortakları ile paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, depolanabileceğini, yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Ancak Müşteriler, Kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamındaki hakları ile ilgili “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU” nu okuyup online olarak onay verdikleri takdirde kampanyaya katılabileceklerdir.
 11. Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, promosyon hakları nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.
 12. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde Goodyear ve kampanya düzenleyicisi firma söz konusu hediyeleri ve kampanya katılım kodlarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar.
 13. Tüketiciler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendilerinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden, doğrudan veya dolaylı olarak kampanya düzenleyicisi firmayı veya Goodyear’ı sorumlu tutamazlar. Katılımcılar, bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler. 
 14. Tüketiciler, kampanya detaylarına ve bilgilerine kampanya web sitesi goodyearfirsatlari.com üzerinden ya da ve BA Life tüketici danışma hattından ulaşabileceklerdir.
 15. 18 yaşını doldurmamış kişiler bu kampanyadan faydalanamazlar.
 16. Bu kampanya stoklarla sınırlı olup, hizmetin parasal karşılığı talep edilemez.
 17. Kampanya, sadece kampanya uygulayıcısı Goodyear bayileri ve satış noktalarında geçerli olup, internet üzerinden yapılacak lastik alımları kampanya kapsamı dışındadır.

 

Yetkili Kurum ve Tüketici Danışma Hattı: BA Life Pazarlama Reklam Org. Tic. Ve Ltd. Şti.  Göktürk Merkez Mah. 2. Kartal Sk. G1 Konutları B Blok K:4 D:11 Eyüp, İstanbul. İrtibat Numarası hafta içi Pazartesi – Cuma / 9:30 – 17:00  0212 963 17 53

(Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde danışma hattı hizmeti verilmemektedir.)